Nederlands EnglishTMS Twitter
Facad Overzicht

Het softwareprogramma Facad is bedoeld voor orthodontie, kaakchirurgie en bijzondere tandheelkunde.

Het is ontwikkeld voor het doen van orthodontische metingen, het maken van cefalometrische analyses en voor visuele diagnostiek. Verder biedt het orthodontisten en kaakchirurgen de mogelijkheid tot het maken van simulaties van profielveranderingen.

Thomas Monitor Systems is de officiële dealer van Facad in België en Nederland.


De software is ontwikkeld door het Zweedse bedrijf ILexis AB, in samenwerking met de maxillofaciale afdeling van het universiteitsziekenhuis te Linköping, Zweden.

Facad wordt al meer dan 20 jaar in klinieken gebruikt en is verkrijgbaar voor Windows7, Vista en XP als het standaard computerprogramma voor tracings.

Facad is in twee versies verkrijgbaar:

  • Tracing Only: tracing, cefalometrische analyses, tracing van bot en weke delen plus superponatie.

  • Full version: extra functies: profielfoto's samenvoegen met RSP's en visueel plannen van chirurgische ingrepen (VTO: simulatie van verplaatsing van tanden en kaakdelen), met simulatie van en nieuwe profiellijn, inclusief foto.


Facad is onder andere verkrijgbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie over verkrijgbaarheid, demosoftware en prijzen.